QUI SOM ?


Sant Martí Decideix és una plataforma cívica, integrada a Barcelona Decideix, que té per objectiu l’organització d’un referèndum sobre la independència de Catalunya a la ciutat de Barcelona. El districte de Sant Martí s’afegeix així al procés de consultes que va començar el setembre de 2009 a Arenys de Munt i que ja han fet més de 500 municipis de tot Catalunya.

Sant Martí Decideix neix a iniciativa de veïns i veïnes dels barris del Besòs, el Camp de l’Arpa, el Clot, Diagonal Mar, el Front Marítim, el Maresme, la Pau, el Poblenou, Sant Martí de Provençals, la Verneda i la Vila Olímpica i convida a la resta del veïnat i de les entitats del seu teixit associatiu a col·laborar en aquest acte radicalment democràtic.

Sant Martí Decideix es compromet en l’organització del referèndum amb total seriositat, rigor i neutralitat per tal de preservar les garanties democràtiques de qualsevol consulta d’aquestes característiques.

Sant Martí Decideix no depèn de cap partit polític ni té adscripció política. Sant Martí Decideix no rep finançament de cap administració pública. Tot l’esforç i tots els recursos econòmics provenen dels seus voluntaris i de donacions anònimes.

Sant Martí Decideix vetllarà en tot moment pel compliment de la legislació vigent pel que respecta en la protecció de dades de tots els seus voluntaris i votants.

Si estàs interessat/a en participar o vols rebre més informació d’aquest projecte de democràcia activa i participativa omple el formulari que trobaràs a l'apartat "Col·labora" i ens posarem en contacte amb tu.

Moltes Gràcies!
Sant Martí Decideix


QUÈ ÉS BARCELONA DECIDEIX

Barcelona Decideix és una iniciativa ciutadana que organitza un referèndum a la ciutat de Barcelona sobre la independència de Catalunya.

Es tracta d’un gest radicalment democràtic de participació en una votació convocada, organitzada i finançada pel poble català, el qual entronca i tancarà un procés de consultes que va començar el de setembre de 2009 a Arenys de Munt.

Barcelona Decideix neix igualment amb la voluntat d’esdevenir un gran moviment ciutadà, format per entitats i persones, no partidista, transversal, democràtic i transparent amb l’única finalitat, acotada en el temps, d’organitzar l’esmentat referèndum.

Barcelona Decideix es compromet en l’organització del referèndum sobre la base del rigor, la neutralitat i l'escrupolós respecte a totes les opcions que s'hi plantegin per tal de preservar les garanties democràtiques i de funcionament inherents a qualsevol consulta d’aquestes característiques.

Barcelona Decideix fa una crida a totes les entitats, organitzacions i institucions de tot tipus, així com als ciutadans i ciutadanes, a fer-se seva aquesta iniciativa i a participar activament en l'organització d'aquest referèndum. Cridem als barcelonins i les barcelonines que ens acompanyin com a voluntaris i voluntàries en l'assoliment d'aquesta fita democràtica.


LA PREGUNTA QUE ES FARÀ

“Està d’acord que la Nació Catalana esdevingui un Estat de Dret independent, democràtic i social, integrat a la Unió Europea?”

LA DATA DEL REFERÈNDUM

El 10 d’abril del 2011 va ser escollit, en l’assemblea celebrada l’abril del 2010, com a data per celebrar la Consulta sobre la Independència a la capital de Catalunya. De tota manera, uns mesos abans començarà la recollida de vot anticipat de forma itinerant.

QUI POT VOTAR

Tots aquells que resideixin a Barcelona i siguin majors de 16 anys podran votar, acompanyats del seu DNI o document acreditatiu pertinent, en cas de persones no considerades ciutadanes de l’estat espanyol.

ON ES POT VOTAR

En els punts de recollida de vot secret anticipat i el dia de la consulta en els col•legis electorals.


PER QUÈ CAL BARCELONA DECIDEIX?

PER DEMOCRÀCIA. Votar sobre la independència no és fer política; és un exercici cívic i democràtic.

PER LLIBERTAT. Evidentment, es pot votar en qualsevol sentit: SÍ, NO o en Blanc.

PER CAPITALITAT. Barcelona és la capital de Catalunya, té el deure de tancar un procés iniciat fa més d’un any i no pot quedar-ne fora.

PER RESPONSABILITAT. Cal respondre al que es demana de nosaltres, com a ciutadans majors d’edat. Ser grans no ens ha d’espantar.

PER IMPACTE. La projecció internacional de Barcelona farà que els resultats tinguin un gran ressò.

PERQUÈ ÉS UN DRET. No podem admetre prohibicions ni censura en una qüestió vital.

PERQUÈ ÉS VINCULANT. El nostre futur és vinculant. El vot és vinculant; històricament, moralment, socialment, políticament vinculant.

PERQUÈ ÈS LEGAL. Tot és perfectament legal: Barcelona Decideix és una entitat legal, i no hi ha cap acusació ni cap procés contra aquesta entitat ni cap de les que ha muntat referèndums idèntics en 516 municipis de Catalunya.

PERQUÈ ÉS OFICIAL. Tenim una data, el 10 d’abril, que ja és oficial. No som clandestins.

PERQUÈ SERVEIX DE MOLT. No hi ha cap altre procés que hagi modificat tant el país com el procés de les consultes. La cita de Barcelona serà la més gran i la més útil.

PER LA UNITAT. Aquest referèndum no és una festa privada, tothom hi està cridat amb independència de l’origen, el sexe, l’edat o les idees. Hi ha consens respecte a la capacitat dels catalans per decidir el seu propi futur; treballem des del consens.QUÈ ÉS EL VOT ANTICIPAT?

El vot anticipat és la possibilitat de votar abans del dia oficial de la consulta. La seva finalitat és facilitar i fomentar el dret a la participació.
Per què s'ofereix vot anticipat?

    * És un element més d'informació per donar a conèixer la celebració de la consulta.
    * Disminueix la dependència dels recursos econòmics i de la col•laboració de l'administració.

    * La majoria de països tenen vot anticipat. A l'estat espanyol és per correu, però a molts indrets és a través de fedataris / apoderats, i a altres llocs a través de meses itinerants. A més de 500 consultes arreu de Catalunya ja s'ha aplicat amb èxit el vot anticipat.

Quina durada té?

Des del 12 de desembre del 2010 fins al 9 d'abril del 2011.

Qui pot votar?

Qualsevol resident a Barcelona que hagi nascut abans de l'11 d'abril de 1995.

 
Com es justifica la data de naixement i el lloc de residència?

    * Si té nacionalitat espanyola: amb DNI o carnet de conduir on consti la data de naixement i la residència a Barcelona.

    * Si no té nacionalitat espanyola: amb document d'identificació d'estrangers (NIE)

En tots els casos si en el document acreditatiu consta una adreça de fora de Barcelona haurà de justificar la residència mitjançant un volant d'empadronament o certificat de residència posterior a la data d'expedició del document.

Com s'obté el volant d'empadronament?

Quan en el document acreditatiu no consta la residència a Barcelona, cal aportar un volant d’empadronament expedit per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest volant es pot tramitar per telèfon, per Internet o presencialment:

    * Per telèfon es pot fer enviant un SMS al número 217010. Cal escriure la paraula VOLANT seguida d’un espai en blanc i el número del vostre document d’identificació (NIF o NIE). També es pot tramitar trucant al 010. En tots dos casos, rebreu el volant de residència, per correu postal, a la vostra adreça d'empadronament.

    * Per Internet, s’ha d’emplenar el formulari corresponent que trobareu al web de tràmits online de l’Ajuntament.

    * Si es vol tramitar presencialment cal anar a qualsevol oficina d’atenció al ciutadà

Es pot votar amb un document d'identificació caducat?

Sí.

Com s'evita que una persona voti dues vegades?


    * El número de DNI, NIE o passaport s'anotarà en el full de registre. Posteriorment aquest número serà introduït en el sistema informàtic, on es comprovarà que aquesta persona no hagi votat abans a la consulta de Barcelona o altres.

    * Si aquesta persona ja ha votat aquest darrer vot serà anul·lat.


Per a qualsevol aclarimennt envieu-nos un correu a info@santmartidecideix.cat 
o bé truqueu-nos al 665 487 597 de 17h a 21h